Updates n.a.v. Corona-maatregelen

Dansen : In de week van maandag 4 mei 2020 start Olympia weer met de danslessen. Deze lessen moeten in de open lucht gegeven worden, dus zijn we afhankelijk van het weer. Bij droog weer zullen de danslessen op het schoolplein van het scholencomplex gegeven worden. De lessen zullen 15 minuten eerder dan normaal eindigen, dit om het weggaan en het aankomen van nieuwe deelnemers verspreid te laten verlopen. Bij regenachtig weer kunnen de lessen buiten niet doorgaan. Er zal dan lesgegeven worden via ZOOM. De ervaringen onlangs waren positief. (Alleen) in geval van twijfelachtig weer, zal hier op deze pagina aangeven worden of de les wel of niet doorgaat!

Gym/Turnen : Vanaf zaterdag 9 mei start Olympia ook met de gym- en turnlessen. Allereerst start de wedstrijdgroep en de andere lessen volgen vanaf woensdag 13 mei en vrijdag 15 mei. Met als uitzondering de les van de allerjongsten!** Omdat de lessen nog niet binnen gegeven mogen worden, worden de lessen in de buitenlucht gegeven en wel op het voetbalterrein van VVH. Concreet betekent dit voor onze lessen op het "miniveld" direct achter de gebouwen van de VVH. De lessen worden ingekort naar 45 minuten (i.g.v. de wedstrijdgroep naar 90 minuten), dit om het weggaan en het aankomen van nieuwe deelnemers verspreid te laten verlopen. Bij slecht weer/regen kan de les niet doorgaan. (Alleen) in geval van twijfelachtig weer, zal hier op deze pagina aangeven worden of de les wel of niet doorgaat!

  • **Na lang (lees: heel lang) wikken en wegen hebben trainers en bestuur uiteindelijk gezamenlijk besloten de gymles met de allerjongste gymnasten (die normaal op vrijdagen vanaf 17:00u les krijgen) nog niet op te starten. Daar liggen wat praktische redenen aan te grondslag. Denk aan afstand met de gymjuf en het geen beschikking hebben over een toilet. We volgen hierin ook diverse verenigingen in de omgeving. Dit vinden we heel erg jammer voor die kinderen. We gaan nu eerst met de andere groepen beginnen om te kijken hoe e.e.a. in de praktijk verloopt. Dan kunnen we binnenkort nogmaals naar de jongste groep kijken. 

Fit4All & PowerYoga : Deze lessen voor volwassenen zijn inmiddels ook (buiten) gestart.