Corona-maatregelen 


Laatst gewijzigd op 25-05-2021

Gym-/turnlessen (inclusief kleutergym) en Fit4All worden weer binnen in de Sporthal gegeven. 

Let op: Dans en PowerYoga lessen kunnen/mogen helaas nog niet in het schoolgebouw worden  gegeven! 

De danslessen zullen voorlopig in de zaal van de Grote Haven gegeven worden. 
Voor de PowerYoga-lessen wordt nog naar een geschikte locatie gezocht. 


Gym/Turnen: Vanaf woensdag 19 mei zullen de gym-/turnlessen weer in de sporthal plaats vinden. Ook start de gym voor de allerjongsten vanaf vrijdag 21 mei weer. Alle leden hebben hierover een mail ontvangen. Ook gaan we weer "terug" naar de gebruikelijke tijden.

  • Op woensdagen vanaf 19 mei: Van 18:00 tot 18:55 uur meisjes van ca. 7-10 jaar en van 19:05 tot 20:00 uur meiden van ca. 10+ jaar
  • Op vrijdagen vanaf 21 mei: Van 16:00 tot 16:55 uur jongens en meisjes van ca. 3-5 jaar, van 17:05 tot 18:00 uur jongens en meisjes van ca. 5-7 jaar en van 18:10 tot 20:00 uur Selectie meisjes ca. 6-11 jaar / Talentenpool. 

De tien minuten tussen de lessen door is noodzakelijk voor de trainsters en ondersteuners om de gebruikte materialen te desinfecteren. 

Dans: Dans zou ook vanaf dinsdag 25 mei weer binnen kunnen plaatsvinden. Echter we mogen nog geen gebruik maken van het schoolgebouw. De danslessen zullen voorlopig in de zaal van de Grote Haven gegeven worden. 

PowerYoga: Ook bij PowerYoga zouden we met in acht neming van de Corona maatregelen weer binnen mogen geven! Echter ook hier mogen we nog geen gebruik maken van het schoolgebouw. Voor PowerYoga-lessen wordt echter nog naar een geschikte (en beschikbare) locatie gezocht.

Fit4All: Voor Fit4All starten de lessen wel in de sporthal. Eerst op donderdag 27 mei, daarna op weer op vrijdagen! Dit natuurlijk ook met in acht neming van de Corona maatregelen binnen!