Uitschrijven

Onze contributieperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. Opzeggen als lid moet uiterlijk 1 maand vóór het einde van een contributieperiode. Dus vóór 1 juni of vóór 1 december. Na die datum ben je het volgende halfjaar schuldig. 

Wij gebruiken de opzegtermijn van 1 maand voor de verwerking in onze administratie, de stopzetting van de machtiging voor automatische incasso en de beëindiging van verplichtingen aan de KNGU. 

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie, p/a Pinksterbloem 22, 2851 ZH Haastrecht of via ledenadministratie@olympia-haastrecht.nl