Contributie

De contributie per 01-07-2018 per half jaar

Kleutergym     (0,75u p/w)

€ 49,50

Gym/turnen tot 12 jaar

€66,00

Gym/turnen vanaf 12 jaar

€ 69,00

Turnen talentenpool     (2u p/w)

€132,00

Dans 

€ 69,00

Zumba dans

€ 74,00

Fit4all

€ 74,00

Power Yoga     (1,25u p/w)

€ 88,00

+ verplichte KNGU-bijdrage (in 2022) per half jaar:

  • Leden tot 16 jaar € 11,90 (was in 2021 € 11,60)
  • Leden vanaf 16 jaar € 14,70 (was in 2021 € 14,30)    

Let op: De contributie inclusief verplichte KNGU-bijdrage wordt per kwartaal geïncasseerd.     

Mocht uw inkomen niet toereikend zijn om de contributiebedragen te kunnen voldoen, dan bestaat er de mogelijkheid om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de kosten om lid te worden van onze vereniging. Wij verwijzen u daarvoor naar de volgende website van het waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat u hiervoor moet doen: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Krimpenerwaard-intermediairlijst-1.pdf


Hieronder vindt u een link naar het inschrijfformulier.