Contributie

De contributie per half jaar: 

 (sinds 01-07-2018) (tot 30-06-2024 geldig)

Kleutergym     (0,75u p/w)

€ 49,50

Gym/turnen tot 12 jaar

€ 66,00

Gym/turnen vanaf 12 jaar

€ 69,00

Turnen talentenpool     (2u p/w)

€ 132,00

Dans (jongste groep)    (0,75u p/w)

€ 51,75

Dans

€ 69,00

Zumba dans

€ 74,00

Fit4all

€ 74,00

Power Yoga     (1,25u p/w)

€ 88,00


(per 01-07-2024)

Kleutergym     (0,75u p/w)

€ 53,00

Gym/turnen tot 12 jaar

€ 70,50

Gym/turnen vanaf 12 jaar

€ 74,00

Turnen talentenpool     (2u p/w)

€ 141,00

Dans (jongste groep)    (0,75u p/w)

€ 55,50

Dans

€ 74,00

Zumba dans

€ 79,00

Fit4all

€ 79,00

Power Yoga     (1,25u p/w)

€ 94,00

+ verplichte KNGU-bijdrage (in 2024) per half jaar:
  • Leden tot 16 jaar € 13,80 (was in 2023 € 12,90)
  • Leden vanaf 16 jaar € 17,00 (was in 2023 € 15,90)

Let op: Lidmaatschapsperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. Dus per half jaar. De contributie inclusief verplichte KNGU-bijdrage wordt echter per kwartaal geïncasseerd.  

Mocht uw inkomen niet toereikend zijn om de contributiebedragen te kunnen voldoen, dan bestaat er de mogelijkheid om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de kosten om lid te worden van onze vereniging. Wij verwijzen u daarvoor naar de volgende website van het waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat u hiervoor moet doen: https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Krimpenerwaard-intermediairlijst-1.pdf


Hieronder vindt u een link naar het inschrijfformulier.