kladblok


De gemeente heeft richtlijnen opgesteld voor gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties. Onze vereniging en daarmee ook al onze trainers en leden zijn gebruikers van deze accommodaties en dienen zich dan ook aan aan deze richtlijnen te houden. Het volledige overzicht van de door de gemeente opgestelde richtlijnen is te lezen in de volgende PDF. 


 

Aanvullend op deze richtlijnen heeft de gemeente nog aangegeven dat de kleed- en doucheruimten absoluut niet gebruikt mogen worden. Het toilet mag uitsluitend in noodgevallen gebruikt worden.

Dans : Aan de kinderen vanaf 12 jaar wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden tot de dansdocent. Daarnaast dienen ouders bij het brengen en halen van de kinderen de 1,5 meter afstand in acht te nemen en zo veel mogelijk buiten te wachten. 

Gym/Turnen : I.v.m. het moeten desinfecteren van materialen tussen de verschillende lessen door worden de lessen met 5 minuten (per 60 minuten) ingekort. Dit heeft tot gevolg dat sommige lessen iets eerder stoppen en andere lessen iets later beginnen. De exacte start- en eindtijden zijn te vinden op www.olympia-haastrecht.nl/overzicht-lestijden/ 

Fit4All & PowerYoga : Deze lessen kunnen binnen plaatsvinden. Wel dient iedereen onderling 1,5 meter afstand te houden.