Jaarplanning seizoen 2020/2021

In onderstaande schema's staat aangegeven op welke dagen Olympia wel en geen les geeft. Olympia geeft geen les op feestdagen en ook niet in schoolvakanties. Eventuele lessen op een zaterdag in het eerste weekend van een schoolvakantie gaan wel door.

De gym-/turnlessen op Goede Vrijdag (2 april) zullen ondanks "de groene kleur" niet doorgaan!