Indeling groepen dans (vanaf januari 2014)

De coördinatoren dans zijn tesamen met de trainsters bezig geweest om groepsindelingen voor het nieuwe jaar te maken. Bij het maken van de groepsindelingen is naar nogal wat factoren gekeken. Niet alleen leeftijd is een factor, maar bijvoorbeeld ook de grootte van de groepen is van belang, maar zeker ook het enigszins bijelkaar houden van vriendinnetjes.

Het voornaamste doel van de vereniging is dat de leden met plezier hun hobby beoefenen. Het moet vooral leuk zijn!

Met de volgende groeps indeling willen we direct in januari 2014 starten. Let op alle tijden (van dans) zijn met 15 minuten verschoven! De groepsindeling is te vinden in het rooster

Let op: De lessen van Ilana zijn voortaan op maandag in plaats van op donderdag!

NB: Als er ondanks de zorgvuldige samenstelling van de groep toch vragen zijn over de indeling, laat dat dan vooral ook bij de coördinatoren van dans weten.