Hulp gezocht!

Hulp gezocht!

HULP GEZOCHT: Olympia heeft dringend nieuwe enthousiaste mensen nodig. De vereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ook hier geldt “vele handen maken licht werk”. Willen we clubactiviteiten in de toekomst behouden dan is een goede bezetting van het bestuur noodzakelijk! We zoeken mensen die het leuk vinden om bezig te zijn met financiën en het coördineren van onze gym- en streetdance-activiteiten.