De Grote Club Actie; Mooi resultaat voor de vereniging.

Tijdens de ALV begin dit jaar werd door een van de aanwezige leden gevraagd waarom Olympia in 2013 niet mee heeft gedaan met de nationale Grote Club Actie en of wel dit jaar weer wel mee zouden doen. Het is immers voor de vereniging en door de vereniging. Antwoord op de eerste vraag was: In de zomer van 2013 was het met een serieus tekort aan bestuursleden nog even de vraag of de vereniging nog wel verder kon. Omdat ook rond de zomer al wordt begonnen met de voorbereiding van de Grote Club Actie ging dat in 2013 niet samen met de onzekerheid van het voortbestaan van de vereniging. Antwoord op de tweede vraag was: Ja in 2014 doen we weer mee met de Grote Club Actie.

GroteClubActie

Al in de zomervakantie zijn de voorbereidingen begonnen. Begin september zijn de verkoopboekjes verspreid en op zaterdag 13 september mocht de verkoop van start gaan. Momenteel is de Grote Club Actie van 2014 in afrondende fase. Op 27 november vind de trekking van de bijbehorende loterij plaats. In december zullen de verenigingen hun verzamelde bedrag gestort krijgen. De laatste verkochte loten zijn inmiddels ingevoerd en de voorlopige stand is bekend.

De leden van onze vereniging hebben maar liefst 208 loten verkocht (ten opzichte van 189 in 2012). Als alle verkochte loten ook geïnd kunnen worden (er wordt immers met machtigingen gewerkt die wel volledig dienen te zijn), is de bruto opbrengst € 624,00 waarvan 80% ten gunste komt van onze vereniging.

We willen daarvoor graag alle leden die loten hebben verkocht heel erg bedanken.  En ongetwijfeld ook hun ouders die soms mee gingen. In het bijzonder willen we hier Merel Smit noemen als het lid dat de meeste loten heeft verkocht: Merel verkocht maar liefst 25 loten! Knap gedaan!

Namens de organisatie van de Grote Club Actie mochten we aan die lotenverkopers die 20 of meer loten aan de man brachten een gratis entreekaart overhandigen voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland. Behalve bij Merel zijn er vandaag ook op 2 andere adressen van deze entreekaarten “op de deurmat” gevallen. Bedankt en veel plezier in één van deze parken!