Contributies per 1 juli 2013

Olympia heeft de afgelopen jaren de contributie van de verschillende activiteiten niet verhoogd, terwijl veel kosten, waaronder de kosten van de dans- en gymlocaties en trainsters, zijn gestegen. Om de opbrengsten en kosten weer een beetje in lijn te brengen heeft het bestuur tijdens de Ledenvergadering van 26 maart de leden goedkeuring gevraagd voor het verhogen van de contributie per 1 juli 2013. De leden hebben daarmee ingestemd. De nieuwe contributie per activiteit vindt u hier. Naast verhoging van contributie heeft het bestuur ook toestemming gekregen om het verplichte inschrijfgeld van € 8,75 per nieuw lid te schrappen. Het inschrijfgeld bleek vaak een drempel voor nieuwe leden om zich bij Olympia aan te sluiten. Ook dit zal per 1 juli 2013 ingaan.

Namens het bestuur,

Mike den Buurman

Penningmeester a.i.