Gym maakt gebruik van deels gesponsorde plankoline

Al langere tijd was er bij de gym de wens om een plankoline aan te schaffen en te kunnen gebruiken bij diverse oefeningen, echter een plankoline kost nogal wat. Een plankoline is een kruising tussen een springplank en een trampoline. De vering van een plankoline is duidelijk anders dan die van een springplank, wat twee voordelen heeft: (1) De belasting van de gewrichten is lager en (2) de zweeffase duurt langer. Hierdoor kunnen er meer en betere sprongen geoefend worden. Dit verhoogt zodoende het leerrendement en verkleint de kans op blessures.

Middels een beargumenteerde sponsor-aanvraag heeft Olympia Haastrecht een leuke bijdrage van Rabobank Krimpenerwaard gekregen voor de plankoline. Dit toestel kan gedurende vele jaren gebruikt worden. Een plankoline is immers een duurzaam artikel: er kunnen dus heel veel kinderen op (leren) springen, nu en in de toekomst! 

De plankoline is zaterdag 29 maart om 08:45u in de gymzaal geleverd en nog geen half uur later werd deze gebruikt in de les.

Uiteraard bedanken sponsor Rabobank Krimpenerwaard voor deze bijdrage!

ALV 2014 (31 maart 2014)

Maandag 31 maart vond de ALV van Olympia plaats in de Grote Haven te Haastrecht.

Hieronder de notulen van deze ALV

AanwezigBestuur: Raymond van Zijl (aftredend voorzitter), Marjolein Haagen (voorzitter), Robin Janssen, Astrid de Graaf, Jeanette Lugt (penningmeester), Ingrid Westenbrink, Christian de Lang (ledenadministratie), Marja Oskam, Laurens Bosman (notulist), Jeanine Pijnacker (aftredend bestuurslid), Overige leden: Joke de Mooy, Ellen Scheepstra, Janny Streng, Wil Rietveld, Dita Verhoog

OpeningRaymond opent om 20:30 de vergadering en stelt vast dat er meer bestuursleden dan leden aanwezig zijn. Hij vindt het jammer dat er zo weinig mensen zijn, maar geeft aan dat vaste gezichten altijd welkom zijn.

Jeanine, Mike, Colinda en Raymond zijn in de loop van het jaar gestopt. Voor de zomer heeft het oude bestuur een brandbrief gestuurd om nieuwe bestuursleden te werven, waarop gelukkig veel respons kwam. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor (zie lijst aanwezigen).

(meer…)

Enkele verschuivingen in het bestuur

Begin dit jaar hebben er 2 verschuivingen in het bestuur van Olympia plaatsgevonden.

Colinda Peerdeman stapt uit het bestuur van Olympia, de functie van Secretaris die zij had wordt ingevuld door Christian de Lang.

Daarnaast is Robin Janssen het eerste aanspreekpunt ofwel coördinator voor Dans geworden. Astrid die eerder die rol had blijft in het bestuur als algemeen bestuurslid aanwezig en zal natuurlijk Robin blijven ondersteunen.

Het complete overzicht staat op de contacten pagina.

Afscheid Silvana

Een week na het afscheid van juf Liäne bij de allerkleinsten, nam zaterdag 21 december juf Silvana afscheid bij de “zaterdag-meiden” van gym. Silvana is begin dit jaar begonnen en nam zaterdag afscheid als vaste kracht. Silvana zal nog wel zo af en toe als vervangster voor de groep staan. Ze is dus niet definitief verdwenen.

Tussen de twee lessen van 10:00u en 11:00u door deelde Silvana tractaties uit en kreeg Silvana zelf cadeautjes overhandigd. Gymjuf Tessa had tesamen met de kinderen een persoonlijk cadeau bedacht: Een map vol tekeningen en foto’s van de kinderen van de zaterdag. In verband met kerstvakantie waren er helaas wat minder meiden dan gebruikelijk aanwezig, maar omdat er “ge-apenkooid” werd, was het toch een groot feest voor allemaal.

SONY DSC SONY DSC

 

Namens Olympia willen we Silvana heel erg bedanken voor het geven van de lessen afgelopen jaar!!

Indeling groepen dans (vanaf januari 2014)

De coördinatoren dans zijn tesamen met de trainsters bezig geweest om groepsindelingen voor het nieuwe jaar te maken. Bij het maken van de groepsindelingen is naar nogal wat factoren gekeken. Niet alleen leeftijd is een factor, maar bijvoorbeeld ook de grootte van de groepen is van belang, maar zeker ook het enigszins bijelkaar houden van vriendinnetjes.

Het voornaamste doel van de vereniging is dat de leden met plezier hun hobby beoefenen. Het moet vooral leuk zijn!

Met de volgende groeps indeling willen we direct in januari 2014 starten. Let op alle tijden (van dans) zijn met 15 minuten verschoven! De groepsindeling is te vinden in het rooster

Let op: De lessen van Ilana zijn voortaan op maandag in plaats van op donderdag!

NB: Als er ondanks de zorgvuldige samenstelling van de groep toch vragen zijn over de indeling, laat dat dan vooral ook bij de coördinatoren van dans weten.

 

« Previous Entries Next Entries »