Automatische incasso

Omdat wij overgaan op een nieuw volledig geautomatiseerd systeem voor ledenadministratie en facturatie willen wij met ingang van 1 januari 2013 de contributie automatisch gaan incasseren. Daarvoor hebben wij uw machtiging nodig. Velen van u hebben inmiddels een brief hierover ontvangen. Omdat het een doorlopende machtiging betreft willen wij u over het volgende informeren: indien u het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Via de volgende link kunt u het machtigingsformulier downloaden (PDF). Machtiging Automatische Incasso.pdf