Contributie

Met ingang van 1 juli 2017 gelden de volgende contributiebedragen per halfjaar / per les:

Gym 3 tot 12 jaar  € 63,00
Gym 12 tot 18 jaar  € 66,00
Dans vanaf 5 jaar  € 66,00
FIT4Wo-Man  € 71,00
Body & Balans  € 85,00 (1,25u p/w)

De jaarlijkse verplichte bondsbijdrage aan de KNGU bedraagt in 2017 : voor 0 t/m 15 jaar €20,80 (was €20,24 in 2016) en voor 16 jaar en ouder €25,40 (was €24,72 in 2016).

Alle eerste 2 lessen (proeflessen) zijn GRATIS.