Algemene info

Vereniging

Onze sinds 1898 ongewijzigde naam en logo hebben natuurlijk alles te maken met de twee jaar daarvoor ontstane moderne Olympische Spelen. “Olympia” is een van de oudste gymverenigingen in de verre omtrek en heeft al jaren een belangrijke plaats ingenomen in de dorpsgemeenschap van gemeente Vlist.
Veel inwoners hebben in hun jeugd en daarna gebruik kunnen maken van de sportactiviteiten die Olympia organiseert.